Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUMA0005 6. Seminaari 7–8 op
Vastuutaho
Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.
Vastuuhenkilö
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorit
Edeltävät opinnot
1.a. Tieteellisen viestinnän syventävä kurssi, 1.b. Käytännön kielitaidon pienryhmätyöskentely

Yleiskuvaus

Suomen kieli 7 op, suomalais-ugrilainen kielentutkimus 8 op

Osaamistavoitteet

Kyky tieteellisen kirjallisuuden kriittiseen arviointiin ja hyödyntämiseen sekä itsenäisen tutkimustyön tekemiseen

Sisältö

Perehtyminen oman tutkimusaiheen mukaisen erikoisalan teorioihin, metodeihin ja aiempaan tutkimukseen, tieteellisen ongelmanasettelun ja ratkaisun yleisiin konventioihin sekä oman alan tieteelliseen keskusteluun; tieteen yleisten normien mukaisen tutkimustiedon ja tekstin tuottaminen itsenäisesti, muiden tuottaman tutkimuksen arvioiminen sekä tekstuaalisin että sisällöllisin kriteerein

Toteutustavat

Seminaarityöskentelyä, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Osallistuminen tutkimusaiheen mukaan joko suomen kielen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen syventävien opintojen seminaariin (ks. suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus), kirjallinen seminaarityö, 20 s.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojen keskivaihe

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen