Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS1026 10. Kulttuurikartoitus 5–10 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Maunu Häyrynen, TY/KTMT Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kulttuurikartoituksen ja kulttuurisuunnittelun käsitteistöön ja oppii tarkastelemaan alueita kriittisesti kulttuuriperinnön ja siihen perustuvien identiteettien näkökulmasta. Opiskelija perehtyy kultuurrikartoitushankkeissa työskentelyyn ja niiden arviointiin.

Sisältö

Tässä syventävien opintojen erikoistumisjaksossa käsitellään aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä, niiden erilaisia määrittelytapoja ja niiden muutosta alueellisesti. Kulttuuriperintöä lähestytään rakennus- ja maisemansuojelun, kulttuuripolitiikan, kulttuurimatkailun ja luovan talouden näkökulmista. Opiskelija tutustuu satakuntalaisiin alueisiin kulttuurikartoituksen kohteina.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Suorituskieli suomi ja/tai englanti. Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, lisäsuorituksena tentti tai essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.