Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
063150 12. Matkailun tulevaisuus ja matkailututkimus 6 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen, TuKKK/ Turku
Edeltävät opinnot
Suositellaan TM6 Matkailumaantiede, TS5 Matkailun sosiologia (ent. TS10) ja/tai MAS7 Matkailu ja kulttuuripalvelujen markkinointi (ent. MAS6) suorittamista ennen kurssille osallistumista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, minkälaisten tekijöiden arvellaan vaikuttavan matkailun tulevaisuuteen sekä ymmärtää miten tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä voidaan hyödyntää matkailututkimuksessa. Lisäksi opiskelija hahmottaa matkailuelinkeinon maantieteellisen, sosiologisen ja markkinointiin/johtamiseen liittyvän tutkimuksen kehityspolkuja, nykytrendejä ja tulevaisuuden teemoja.
Sisältö: Opintojaksolla pohditaan matkailun tulevaisuutta, johon vaikuttavat paitsi monet yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät muutokset, myös matkailijoiden muuttuvat tarpeet ja vaatimukset. Lisäksi tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen perusajatuksiin sekä matkailun maantieteelliseen, sosiologiseen sekä markkinointiin ja johtamiseen liittyvän tutkimukseen. Opintojaksoa suositellaan erityisesti opiskelijoille, jotka tekevät matkailuun liittyvää opinnäytetyötä.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

12 h luennot ja 6 h harjoitukset (2 vt, Räikkönen ja vierailijat) koostuvat aloitusluennosta ja istunnoista, joissa keskustellaan aihepiiriin liittyvistä teemoista ennalta jaetun materiaalin pohjalta. ks. TuKKK/talousmaantiede http://www.tse.fi/FI/opiskelu/oppaat/Pages/default.aspx

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

  1. Ritchie, B.W., P. Burns, C. Palmer 2004. Tourism research methods integrating theory with practice.
  2. Yeoman, I. 2008. Tomorrow´s scenarios & trends.

Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: Artikkelikokoelma ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.