Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
573002 12. Matkailun trendit 8 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Peter Björk, HANKEN Svenska Handelshögskolan, Helsinki

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy matkailun tulevaisuuden kehitysnäkymiin: kulttuurisiin kysymyksiin, tekniseen kehitykseen, yhteiskuntien määrällisiin ja laadullisiin muutossuuntiin, matkailun ja aluekehityksen suhteisiin sekä kestävään matkailuun. Opiskelussa pyritään aihevalinnan, tavoitteiden asettelun ja toteuttamistavan omaehtoisuuteen.

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy projekti, joka suunnitellaan monitieteisenä ryhmätyönä. Poikkeustapauksissa trendihankkeen voi suorittaa itsenäisesti. Projekti/kehittämishanke voi olla visionäärinen matkailun suunnittelutehtävä, tiettyyn teemaan ja/tai alueeseen kohdistuva matkailututkimus, tavoitteiltaan ja toteuttamistavoiltaan määritelty osallistuminen kansainvälisiin matkailualan tapahtumiin ja kongresseihin tai tutkimusekskursio.

Toteutustavat

Opintokokonaisuus koostuu kaikille yhteisestä seminaarista (15 h), projektin teemakohtaisesta ohjatusta ryhmätyövaiheesta sekä opintokokonaisuuden päättävästä palauteseminaarista (7 h), joka sisältää ryhmätöiden raportoinnin ja opintokokonaisuuden evaluoinnin. Opintojen yhteydessä perehdytään aihepiirin kirjallisuuteen. Opintokokonaisuuden yhteyteen voidaan sijoittaa teemaseminaareja, joihin kutsutaan esimerkiksi elinkeinon edustajia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Esityöt (30 h), kontaktiopetus (48 h) ja jälkityöt (134 h).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssille osallistujalla tulee olla suoritettuna vähintään 15 op KUME-opintoja. Intensiivijakson käytännöt MAVY:n kotisivuilla www.funts.fi (opintokokonaisuudet ja käytännöt). MAVY-toimisto tiedottaa kurssin järjestelyistä myös sähköpostitse.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.