Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
5711002 3. Matkailun historia ja tulevaisuus 4 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Auvo Kostiainen, TY/ Turku

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää matkailun ja yhteiskunnan poliittisen, sosiaalisen, kulttuurisen, teknologisen ja varallisuustason muutoksen välisen yhteyden historiallisesti ja tulevaisuutta visioiden.

Sisältö

Opintojakso antaa yleiskäsityksen matkailun historiallisista vaiheista suomalaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta alkaen varhaisista matkailun muodoista aina globalisoituvan maailman matkailuun. Tarkastelun kohteena ovat matkailun historian keskeiset käsitteet matkailu, turismi, massaturismi ja postturismi sekä matkailun ajallinen jaottelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 10 t

Opiskelijan työn kokonaistuntimäärä 106 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Verkkotehtävät sekä kirjallisuuden ja verkkoluentojen tenttiminen (sähköpostitentti).

Verkkokeskustelu, verkkotehtävien palautus ja sähköpostitentti järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella myöhemmin ilmoitettavina aikoina.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hirn, S. & E. Markkanen (1987). Tuhansien järvien maa. Suomen matkailun historia. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 8-329.
  2. a) Korpela, K. (1995/1998). ”Missä ollaan, mikä maa?” – Suomalaisten matkailu Välimeren aurinkorannoille 1960- ja 1970-luvulla. Teoksessa Kostiainen, A. & K. Korpela (toim.) (1995/1998). Mikä maa - mikä valuutta? Matkakirja turismin historiaan, 174–189. Turun yliopisto. Historian laitos. Julkaisuja 35.

b) Salmi, H. (1995/1998). Kanarian Kalle ja Palman mainingit - turisti suomalaisen elokuvan ja iskelmän kuvaamana. Teoksessa Kostiainen, A. & K. Korpela (toim.) (1995/1998). Mikä maa - mikä valuutta? Matkakirja turismin historiaan, 190-224. Turun yliopisto. Historian laitos. Julkaisuja 35.

c) Kostiainen, A (2008). Suomalainen matkailun historian tutkimus. Matkailututkimus 4: 1, 42–55.

  1. Kostiainen, A., J. Ahtola, L. Koivunen, K. Korpela & T. Syrjämaa. (2004). Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 977. Helsinki: SKS.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.