Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
062130TM 6. Matkailumaantiede 6 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Juulia Räikkönen, TuKKK/ Turku

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee matkailun keskeiset käsitteet ja hahmottaa matkailun lähtöalueista, kohdealueista ja matkailureiteistä koostuvana alueellisena vuorovaikutusjärjestelmänä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kansainvälisen ja kotimaanmatkailun edellytyksiä, ilmenemismuotoja ja alueellisia vaikutuksia sekä tuntee matkailun suunnittelun ja kehittämisen perusajatukset.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Luentokurssi14 h (4 vt, Räikkönen) koostuu luennoista ja itsenäisesti toteutettavista harjoitustöistä. ks. TuKKK/talousmaantiede http://www.tse.fi/FI/opiskelu/oppaat/Pages/default.aspx

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Kirjallinen kuulustelu, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen luennoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Vuoristo, K-V. ja N. Vesterinen 2009. Lumen ja suven maa: Suomen matkailumaantiede.
  2. Williams, Stephen 2009. Tourism geography: a new synthesis.
  3. Artikkelikokoelma ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

   Lisätietoja

   Kontaktiopetus pidetään Turun kauppakorkeakoulussa Turussa.

   Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

   Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   2013–2014
   Opintojakso opetusohjelmassa
   Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
   Toteutustietoja ei ole taltioitu.
   Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
   Opintokokonaisuudet
   Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
   Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.