Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
072044TS 7. Matkailun sosiologia 6 op
Vastuutaho
Kulttuuri- ja elämysmatkailu, Pori
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila TY
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva matkailusta sosiologisesta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida matkailua ilmiönä sekä sen vaikutuksia ja toimijoita historiallisesta ja globaalista näkökulmasta. Jakson jälkeen opiskelija ymmärtää myös matkailun yhteydet taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luento 12 t + luentotentti (sisältäen luennoitsijan nimeämien artikkeleiden tenttimisen) ja kirjallisuustentti, ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/taloussosiologia/opiskelu/opinnot/Sivut/home.aspx
, Järjestetään 2 pv:n intensiiviopetuksena.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Bowen, David and Clarke, Jackie (2009). Contemporary Tourist Behaviour. Yourself and Others as Tourists. Wallingfort: Cabi.

2. Holden, Andrew 2005. Tourism studies and the social sciences. London: Routledge.

3. Kostiainen, A. et al. 2004. Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme. Helsinki: SKS.

Lisätietoja

Kontaktiopetus Turun yliopistossa Turussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.