Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU3011 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nais- ja sukupuolentutkimuksen teoretisointeja ja metodologiaa tutkimusasetelmansa edellyttämällä tavalla. Hän on perehtynyt sukupuolentutkimukselliseen ongelmanasetteluun ja tutkimustyöhön. Opiskelija kykenee kirjoittamaan laajahkon tieteellisen tutkielman.

Sisältö

Opiskelija kirjoittaa ohjaajan tukemana tutkielman (60-90 s.), jossa hän osoittaa perehtyneisyytensä valitsemaansa sukupuolentutkimukselliseen aiheeseen. Tutkielman aiheesta sovitaan tutkimusseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Tutkielman kirjoittaminen tapahtuu sukupuolentutkimuksen professorin ohjauksessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.