Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1149 Valinnaisia: Lapset ja nuoret, kulttuuriin kasvaminen 2 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kyky ymmärtää lasten ja nuorten kulttuurin omaksumista myös kansatieteellisestä näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kansanomaisen kasvatuksen ja ikäryhmäajattelun yhteyteen. Samalla valotetaan mm. kansanomaisen työhön oppimisen prosessia. Nuorisokulttuurin muotoja tarkastellaan aikasidonnaisena kulttuurina esimerkkien valossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Seminaari

Itsenäinen työskentely: kirjatentti, joka tentitään laitostenttipäivänä. Voidaan järjestää myös seminaarimuotoisena.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Markku Aukia: Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansatieteellinen tutkimus. 2010. 281 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4197-1. (linkki myös oppiaineen kotisivuilta)

Virtanen, Timo J.: Keinut, kihlat ja keesit. - Keinut, filmit, kerhot ja tatsat. Etnologinen katse nuorisokulttuuriin. Turun Maakuntamuseon julkaisuja 11. Otava. Keuruu. 2006. s. 11-54.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.