Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1148 Valinnaisia: Museo - yhteiskunnan muisti 2–3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt museoiden ja museon kaltaisten muistiorganisaatioiden kehitykseen, toimintaan, tarpeeseen ja tulevaisuuteen erityisesti muistinäkökulmasta. Kurssin tehtävänä on liittää museologiseen keskusteluun kansatieteellistä ulottuvuutta ja pohtia kansatieteilijän ja kansatieteen muuttuvaa asemaa museon kannalta.

Sisältö

Kansatieteen ja kansatieteilijän suhde museoon näyttäytyy sekä kotimaan että kansainvälisten yhteyksien ja esimerkkien kautta kautta. Kansatieteen näkemys laajenee myös museologian piiriin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, kirjatentti, joka suoritetaan laitostenttipäivänä 2 op:n tai 3 op:n laajuisena. Voidaan vuodesta riippuen järjestää myös seminaarimuotoisena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Seminaari

Kirjatentti suoritetaan laitostenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2 op:n laajuisena luetaan:

Kinanen Pauliina (toim.): Museologia tänään 2007: s. 11-68

Hieta, Hanneleena: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. 2010. 276 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta. (linkki myös kansatieteen kotisivuilta).

3 op:n laajuisena luetaan:

Kinanen Pauliina (toim.): Museologia tänään 2007: s. 11-132

Hieta, Hanneleena: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. 2010. 276 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta. (linkki myös kansatieteen kotisivuilta).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.