Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1140 Valinnaisia: Sukupuolinäkökulmia kansatieteeseen 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu sukupuolen merkitykseen tieteenalalla ja miten käsitettä on käytetty kansatieteessä ja etnologiassa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kirjallisuuden avulla miten sukupuolta on tuotettu ja miten sitä on konstruoitu eri aikoina kansatieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakso valaisee sukupuolen tutkimukseen liittyviä valintoja ja tutkijan oman sukupuolen merkitystä tutkittavan kohtaamisessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
tai
Essee

Toteutustavat: Kirjatenttinä, joka suoritetaan tenttiakvaariossa (e-tentit) https://tenttis.utu.fi/login/ tai esseenä (essee sovittava erikseen).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Olsson, Pia: Women in Distress. Self-understanding among 20th-century Finnish rural women. LIT, 2011. 288 s.


Olsson, Pia & Wilman, Terhi (toim.): Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa. Ethnos ry. 2007. 230 s.

Olsson, Pia  &   Ruotsala, Helena (eds..): Gendered Rural Spaces. SKS. Studia Fennica Ethnologica 12. 2009. 158 s.

 

Lisätietoja

kirjatentti tentitään tenttiakvaariossa
https://tenttis.utu.fi/login/

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.