Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1169 Tieteellinen kirjoittaminen I 2 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tieteellisen esseen sekä kehittyy kirjoittajana. Opiskelija oppii tunnistamaan oman kirjoittajaprofiilinsa ja omaan kirjoittamiseensa vaikuttavat asiat.

Sisältö

Mitä esseellä tarkoitetaan? Mitkä ovat hyvän esseen tunnuspiirteet? Minkälainen on hyvän esseen rakenne? Tieteellisen kirjoittamisen tekniset reunaehdot. Oman kirjoittajaprofiilin pohtiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 6 t

6 h työpajatapaamiset + itsenäinen työskentely (esseen kirjoittaminen)

2. tai 3. vuosi

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oheismateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.