Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1216 Kulttuurialan ammattilaisuus ja osaaminen 3 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen tohtorikoulutettava Pekka Tolonen
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu kulttuurialan työtehtäviin sekä alalla vaadittaviin taitoihin ja pätevyysvaatimuksiin. Opiskelija tutustuu erilaisiin urapolkuihin ja niitä tukeviin opintosuorituksiin. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä tuoda ne esille työnhakuun liittyvissä asiakirjoissa.

Sisältö

Kulttuurialaan tutustuminen, työelämätaitoihin perehtyminen, työnhakutaitojen harjoittelu, urasuunnittelu, oman osaamisen tunnistaminen ja sen esille tuonti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.