Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1100 Folkloristinen muistitietotutkimus 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Kirsi Hänninen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on näkemys muistitietotutkimuksen keskeisistä periaatteista ja hän osaa tunnistaa folkloristisen muistitietotutkimuksen erityispiirteet.

Sisältö

Muistitietotutkimuksen näkökulmat ja metodologiset perusteet, muisteluaineistojen tuottamisen ja tulkinnan perusmenetelmät; perehtyminen ajankohtaiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai pienryhmäopetus, mikäli sellaista järjestetään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjatentti tai 15 s. essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abrams, Lynn: Oral History Theory. London & New York: Routledge, 2010. (214 s.)

Heimo, Anne: Kapina Sammatissa. Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen rakentamisen prosessia. Helsinki: SKS, 2010. (294.)

Fingerroos, Outi & al. (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: SKS, 2006. (298 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.