Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2009 Suomen kansankulttuuri ja modernisaatio 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: Folkloristiikan perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskuva Suomen kansankulttuurin alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta ja sen systematiikasta sekä esiteollisen kansankulttuurin modernisoitumisesta.

Sisältö

Suomen kansankulttuurin keskeiset elementit, kulttuurikaudet ja rakennemuutokset, kehitykseen vaikuttaneet seikat sekä alueellinen vaihtelu; perehtyminen modernisaatioon ilmiönä ja suomalaisen kansankulttuurin modernisoitumiseen ja modernisaation vastaanottamiseen. Kartat ovat oheisaineistoa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti tai 15 sivun essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. lukuvuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Helsti Hilkka, Stark Laura ja Tuomaala Saara (toim.), Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1101. Helsinki: SKS 2006, (sivut 9–168 ja 213–276).

Mikkola Kati: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon, keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: SKS 2009. (423 s.)

Sarmela Matti: Suomen perinneatlas. Helsinki: SKS 1994/2007 (260 s., kartat kursorisesti)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.