Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1069 Tieteellisen esityksen perusteet ja folkloristiikan metodologia 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski
Edeltävät opinnot
Folkloristiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteenfilosofian ja tutkimuksen tekemisen perusasiat ja folkloristiikan eri tutkimussuuntaukset ja näkökulmat, ja hänellä on riittävät perustiedot proseminaarin aloittamiseen ja omaan tutkimukseen.

Sisältö

Folkloristisen tutkimuksen tieteenfilosofiset perusasiat ja tutkimuksen etiikka sekä folkloristiikan keskeiset tutkimukselliset näkökulmat ja tutkimustavat.

Toteutustavat

Luennot 24 t ja harjoituksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Luento- / oppimispäiväkirja ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.