Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKMS7 a-f (MAS2.2/KVS2.2) Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä II 2 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola ja Kaarlo Lertola

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perusvalmiudet kvantitatiivisen analyysin, erityisesti useita muuttujia sisältävien tilastollisten mallien käyttämiseen markkinointitutkimuksessa.

Sisältö

II osa pohjautuu vahvasti TKMY2 ja TKMSY kurssien luomalle pohjalle ja osiosta on vastuussa TKM:n oppiaine. Kurssilla käsitellään keskeisimpiä tilastollisia monimuuttujamenetelmiä ja niiden soveltamista SPSS-ohjelmistoa käyttäen. Kurssi jakaantuu kuuteen moduuliin, joista kukin käsittää yhden tilastollisen monimuuttujamenetelmän. Kuhunkin moduuliin kuuluu suppea harjoitustyö, jossa tehtävänä on käsitellyn menetelmän soveltaminen annetulla harjoitusaineistolla. Lisäksi kurssiin kuuluu kaikille yhteinen johdanto-osuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Opiskelija ilmoittautuu kahteen vapaasti valittavaan TKMS7a-f moduuliin (ilmoittautuminen II periodin lopussa). Katso lisätietoja opintojaksosta opiskelijoiden intrasta ja opintojakson internetsivulta sekä kurssin TKMS7 kohdalta opinto-oppaasta. Kukin moduuli kestää ajallisesti yhden viikon. Moduulit a-e toteutetaan III-periodissa ja moduuli f IV-periodin ensimmäisellä viikolla. Johdanto-osuuden harjoituksiin ilmoittaudutaan kurssin ensimmäisellä luennolla, III periodin ensimmäisellä viikolla.

Luentokurssi TKMS7 "Monimuuttujamenetelmien soveltaminen taloustieteissä" luennot 15 t (3*5 t) ja harjoitukset 6 t (3*2 t, Kantola, Lertola).
Kurssi alkaa kaikille yhteisellä johdanto-osuudella III-periodin ensimmäisellä viikolla. Johdanto-osuuden ensimmäiselle luennolle osallistuminen on erittäin suositeltavaa. Kyseisellä luennolla jaetaan tarkemmat lisätiedot ja kurssin yksityiskohtainen aikataulu.
Opiskelija valitsee kaksi viikon kestoista moduulia ja osallistuu kaikille yhteiseen johdanto-osuuteen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu TK083010-15 TKMS7 a-f, Markkinointitutkimus II, luennot ja kirjat, 2 op. Opiskelija tenttii valitsemansa moduulit sekä johdannon. Moduulin opintosuoritus voidaan rekisteröidä vasta sitten, kun opiskelija on suorittanut moduulin tentin, johdanto-osuuden tentin sekä moduuliin kuuluvan harjoitustyön hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valittujen TKMS7 a-f moduulien osalta luennoitsijoiden osoittamat ja jakamat materiaalit.

Lisätietoja

Opintojakson voivat suorittaa vain markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet