Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1178 Ajankohtaiset teoriat ja menetelmät 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori Veikko Anttonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy syvällisesti pro gradu tutkielmansa kannalta keskeiseen metodiseen suuntaukseen kirjoittamalla 12 sivun esseen. Hän osaa arvioida valitsemansa metodisen lähestymistavan käyttökelpoisuutta oman tutkielmansa kannalta ja soveltaa oppimaansa tutkielmansa teossa.

Sisältö

Opiskelija valitsee pro gradu -tutkielmansa kannalta yhden metodisen suuntauksen esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista: Merkitys- ja identiteettiteoriat; Rituaaliteoriat; Kognitiiviset uskontoteoriat; Narratiivien ja diskurssien tutkimus; Uskontomaantieteellinen tutkimus; Uskontososiologinen tutkimus; Uskontopsykologinen tutkimus; Uskontofenomenologinen tutkimus; Historian ja mentaliteettien tutkimus.

Toteutustavat

Essee TAI lukupiiri, josta sovittava professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi; samanaikaisesti graduseminaarin kanssa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esseen viitekirjallisuutena käytetään teosta Braun, Willi & Russell T. McCutcheon (eds.): Guide to the Study of Religion. Cassel 2000.

Lisätietoja

Metodisten suuntausten kirjalistat, ohjeistus esseen suorittamisesta sekä tieto mahdollisesti järjestettävästä seminaarista löytyvät uskontotieteen Moodle2 kurssialueelta tai kotisivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.