Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ANAT1306 Musculosceletal System 3 ECTS
Organised by
Cell Biology and Anatomy

Learning outcomes

Perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön sekä ääreishermoston makroskooppiseen anatomiaan ja liikuntafysiologiaan painottaen kliinisesti tärkeitä sairauksia sekä niiden tutkimiseen ja hoitoon käytettäviä menetelmiä.

Contents

Sisältönä ovat tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenne, hermoston yleiset rekenneperiaatteet, sensoriset ja motoriset radastot, lihastoiminnan biomekaniikan perusteet, tuki- ja liikuntaelimistön kuvantamismenetelmät sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja sairauksien koe-eläinmallit

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Independent work
Exercises

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in classroom work
  • In Finnish
Exercise(s)
  • In Finnish
Written exam
  • In Finnish
Finnish:
Participation in classroom work and Exercise(s) and Written exam

Evaluation

Numeric 0-5.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

Principles of Anatomy and Physiology, Gerar J. Tortora, Bryan H. Derrickson, viimeisin painos

Further information

Osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen opiskelijan tulee osata luiden, lihasten ja nivelten yleisanatomia ja ääreishermoston perusrakenne sekä tietää miten tuki- ja liikuntaelimistö toimii ja minkälaiset sairaudet siihen vaikuttavat. Edellisen perusteella opiskelijan tulee ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien hoidon tavoitteita.

Belongs to following study modules

Institute of Biomedicine
Department of Physics and Astronomy
2013–2014
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Institute of Biomedicine
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Health Biosciences
DP in Health Biosciences
Finnish Study Modules