Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5073 Graduseminaari 4 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Kai Kimppa (TJT) ja Olli Nevalainen (TKT))
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
LuK-tutkielma ja gradua tukevia syventäviä opintoja.

Osaamistavoitteet

Graduseminaarin tavoitteena on tukea ja antaa valmiuksia pro gradu �tutkielman tekemiseen.

Sisältö

Seminaari on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on kaikille maisterilinjoille yhteinen ja sisältää luentoja ja harjoituksia tutkimuksen teosta, tutkimustyypeistä, tieteellisestä kirjoittamisesta ja kirjallisuuden käytöstä. Toinen osa on linjakohtainen ja siinä osallistujat valmistelevat, esittelevät ja opponoivat ensin gradun tutkimussuunnitelman ja seuraavassa vaiheessa teoria- ja kirjallisuus-osan (ns. seminaariaineen). Seminaarin lopussa gradutyön on tarkoitus olla niin pitkällä, että sen viimeistely on suoraviivaista.

Toteutustavat

Luennot ja seminaari-istunnot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Luentoihin ja seminaari-istuntoihin osallistuminen, harjoitusten tekeminen, tutkimussuunnitelman ja seminaariaineen tekeminen, esitteleminen ja opponointi. Graduseminaarilla voi korvata tutkintovaatimuksiin pakollisena kuuluvan syventävien opintojen seminaarin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Seminaari pidetään kerran vuodessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Linjan pakolliset syventävät opinnot (Tietojenkäsittelytiede)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset syventävät opinnot (Tietojenkäsittelytiede)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet