Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_2033 Johdatus didaktiseen informatiikkaan 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Mikko-Jussi Laakso

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee didaktista informatiikkaa tieteenä ja tutkimusalana sekä osaa identifioida alan tutkimusproblematiikan erityispiirteitä tietotekniikan, matematiikan ja muiden eksaktien aineiden osalta.

Sisältö

Kurssi järjestetään seminaarimuotoisena. Kurssin osallistujat pitävät kaksi seminaariesitystä valituista aiheista. Aiheet liittyvät IT-alan opetukseen, koulutukseen ja opetusteknologiaan. Tyypillisiä aiheita ovat esimerkiksi opetusympäristöt, opetusteknologian innovaatiot, IT-alan kurssien sisältö, visualisointi sekä ohjelmoinnin ja algoritmien opetuksen menetelmät.

Toteutustavat

Seminaari. Kurssi on mahdollista suorittaa myös aineopintotasoisena sopimuksen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Suullinen esitys ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

2 seminaariesitystä ja läsnäolot

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Sopimuksen mukaan, vähintään joka toinen vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Petre, Fincher: Introduction to Computer Science Education Research.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Linjan pakolliset syventävät opinnot (Tietojenkäsittelytiede)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet