Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_2083 Johdatus informaatioteknologiaan II 3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Lasse Bergroth

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin. Kurssilla läpikäydään erilaisia tiedon esitysmuotoja. Lisäksi perehdytään ohjelmoinnin keskeisimpiin käsitteisiin ja hankitaan hyvä ohjelmakoodin lukutaito. Kurssilla perehdytään myös rekursiiviseen ongelmanratkaisuun ja ei-imperatiivisen ohjelmoinnin perusteisiin.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin kannalta keskeinen käsitteistö. Tähän peruskäsitteistöön kuuluvat mm. muuttujat ja tietotyypit, lauseet ja lausekkeet, ohjauslauseet, aliohjelmat sekä lista-tietorakenne. Tämän jälkeen tarkastellaan rekursiivista ongelmanratkaisua erilaisten esimerkkien avulla. Lisäksi perehdytään tietokoneissa käytettäviin lukujärjestelmiin. Lopuksi käydään läpi keskeisiä vapaajärjesteiseen ohjelmointiin liittyviä käsitteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento-opetus 20 h, harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet