Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5718 Seminaari digitaalisen median alalta 4 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Jukka Teuhola
Edeltävät opinnot
Eri mediatyyppien perusteiden tuntemus

Osaamistavoitteet

Seminaarissa opiskelija tutustuu kirjallisuuden perusteella johonkin digitaalisen median erikoisaiheeseen ja laatii pari siihen liittyvää esitelmää. Hän saa harjoitusta suullisen tieteellisen esityksen pitämisessä sekä tiedon hankkimisessa alan kirjallisuudesta ja nettilähteistä.

Sisältö

Aihepiiri on vaihteleva; tarkempi aihe ilmoitetaan etukäteen seminaarin www-sivulla.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso järjestetään epäsäännöllisesti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtelee aiheen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet