Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5704 Digitaalisen opetusteknologian työkurssi 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Mikko-Jussi Laakso

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella digitaalista opetusteknologiaa hyödyntävän temaattisen opetuskokonaisuuden ja tuottaa siihen liittyvää multimediamateriaalia.

Sisältö

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan digitaalista opetusteknologiaa hyödyntävä temaattinen opetuskokonaisuus. Opiskelijat tekevät työnsä pienryhmissä aiheesta, joka sovitaan kurssin alussa. Tällöin opiskelijat perehdytetään myös käytettävien laitteistojen ja ohjelmistojen ominaisuuksiin. Suunnitelmaan sisällytetään opintomateriaalin oppisisällön ja esitysmuodon lisäksi materiaalin didaktinen käyttösuunnitelma. Toteutuksessa pyritään hyödyntämään digitaa-lista mediaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kurssin lopuksi valmiit toteutukset käy-dään läpi vertaisarviointia käyttäen.

Toteutustavat

Luennot ja pienryhmätyönskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

Projektityö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ajankohta sopimuksen mukaan, vähintään joka toinen vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tarvittava materiaali katsotaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Linjan pakolliset syventävät opinnot (Tietojenkäsittelytiede)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet