Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5328 Erikoistyö 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Oppiaineen professorit.

Osaamistavoitteet

Erikoistyön tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija ratkaisemaan vaativia tietojenkäsittelytehtäviä

Sisältö

Erikoistyön sisältö vaihtelee linjavalinnasta ja syventymiskohteesta riippuen. Erikoistyö ja pro gradu -tutkielma voivat liittyä toisiinsa.

Toteutustavat

Työ voi olla ryhmätyö tai henkilökohtainen. Opiskelijan hakiessa työtä nimetään opettaja, joka ohjaa työtä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

Ohjaaja tarkistaa ja hyväksyy työn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ajankohta ei kiinnitetty

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opinnäyte (Tietojenkäsittelytiede)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet