Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1019 Sulautetut prosessorijärjestelmät 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Tero Säntti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mikroprosessoripohjaisten järjestelmien suunnitteluun ja käyttöön tarvittavat tiedot sekä assembler ohjelmoinnin perusteet. Kurssilla opitaan lisäksi sulautettujen prosessorijärjestelmien toteutus piirikorttitasolta ohjelmointiin asti sisältäen mm. häiriösuojaus, tehonsyöttö, oheiskomponenttien ohjaus, keskeytysten käyttö sekä tarkkat ajoitusanalyysit.

Sisältö

Mikroprosessoripohjaiset mittaus-, kontrolli-, kommunikointi- ja säätöjärjestelmät. Järjestelmien rakenne, ohjelmointi (assembler) ja sovitus ulkoiseen elektroniikkaan ja ympäristöön. Järjestelmäesimerkkejä. Harjoituksissa ja projektityössä käytetään PIC 18F452 -pohjaista demolautaa.

Toteutustavat

Luento-opetus, pienryhmäopetus ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Työasemaharjoitukset, projektityö ja tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

John B. Peatman, Embedded Design with the PIC18F452 Microcontroller, Prentice Hall, 2003, ISBN: 0-13-046213-6 (ei pakollinen).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikan pääaine (Tietotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet