Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1050 Tietoverkkotekniikat 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Seppo Virtanen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yleisimmät internet-käytössä olevat verkkotekniikat ja protokollat, OSI-mallin eri kerrokset, ja Internet- käytön edellyttämät toiminnallisuudet ja ominaisuudet eri kerroksissa.

Sisältö

Verkkojen tekniikkaa ja toteutuksia, verkkojen mahdollisuuksia ja rajoituksia sovellusten ja palvelujen toteuttamisessa (mm. erilaisten verkkojen tekniset toteutukset ja protokollien toiminnalliset perusteet), protokollapinon kerrokset ominaisuuksineen, kunkin kerroksen keskeisimmät protokollat käyttökohteineen ja -tapoineen. Keskeisimmät käsiteltävät protokollat: kaapeloidun lähiverkon (Ethernet) 802.3, langattoman lähiverkon (WLAN) 802.11, Internet-käytössä yleiset IP, IPv6, TCP ja HTTP.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Viikkoharjoitukset ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikan pääaine (Tietotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet