Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK2000 TkK-tutkielma 8 op

Osaamistavoitteet

TkK-tutkielman tavoitteena on että opiskelija osaa tuottaa tieteelliseen kirjallisuuteen tukeutuvan selvityksen jostakin rajatusta ja perustellusta aiheesta. Aihetta opiskelija käsittelee esittämänsä tutkimusongelman ja tutkimuskysymyksen mukaisesti. Kirjoitettuaan tutkielman opiskelija pystyy käsittelemään tieteenalakohtaisia asiakokonaisuuksia tieteelliseen kirjallisuuteen perustuen ja laatimaan sujuvan kirjallisen esityksen hyvällä suomen kielellä. Tutkielma sisältää kandidaattiseminaariosallistumisen. Seminaarin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tutkielma- ja projektityöskentelyyn. Suoritetun seminaarin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkielmaprojektin sekä vastata tekemisistään itselleen ja ohjaajalleen.

Sisältö

TkK-tutkielma on henkilökohtainen opinnäyteprojekti. Opiskelija harjoittelee tutkielma-työskentelyä, lähdeaineiston käyttöä sekä tieteellistä kirjoittamista ja tulosten esittämistä kirjallisesti ja suullisesti. Tutkielman tulee perustua pääosin tieteelliseen kirjallisuuteen. Tutkielmaan sisältyy osallistuminen kandidaattiseminaariin. Seminaarissa perehdytään tutkimuksen perusteisiin, jotka sisältävät mm. aihealueen valinnan, tutkimusongelman rajaamisen, tutkimuskysymyksen muodostamisen, tutkielman rakenteen suunnittelun ja aiheen käsittelyn sekä tutkimusmenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Yksilöopetus
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Seminaari

Tutkielman suunnitelman ja itse tutkielman esittäminen pienryhmässä. Kirjaston tietohuoltokoulutukseen osallistuminen. Suunnitelman ja tutkielman käsittely tutkielman ohjaajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
1-5. Laitoksen johtaja hyväksyy tutkielman.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet