Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1044 Tuote- ja palveluliiketoiminnan perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii ymmärtämään tuote- ja palveluliiketoiminnan perusilmiöt. Tavoitteina on, että opiskelija tuntee teollisen toiminnan kehityksen, erityisesti ICT-alan osalta, sen nykytilaan, sekä ymmärtää edellä mainitun merkityksen insinöörityössä. Opiskelija ymmärtää kestävän liiketoiminnan perusteet, kuten tuotteiden hyödykkeellistyminen ja tuote/palvelu/ohjelmisto-integraatiot. Opiskelija tuntee lisäksi perusteet yrityksen toiminnasta. Opiskelija oppii samalla omista henkilökohtaisista valmiuksista ja niiden vaikutuksesta organisaatioon ja ryhmään. Opiskelija tuntee perusteet tuotekehitysmenetelmistä ja innovaatioprosesseista. Kurssi luo pohjan opiskelijan myöhemmille teknologiajohtamisen sekä liiketoimintaosaamisen opinnoille luomalla kontekstin insinöörityön ja teollisen toiminnan välille.

Sisältö

Kurssin johdanto käy läpi teollisen toiminnan kehitystä sekä taustoittaa nykytilaa. Lisäksi kurssilla syvennytään yritystoiminnan perusteisiin, tuote- ja palveluliiketoiminnan eroihin ja yhtäläisyyksiin, tuotekehitysmenetelmiin sekä innovaatioprosesseihin, sekä ihmisen rooliin asiantuntijaorganisaation osana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Viikkoharjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin Matti Haverila, Erkki Uusi-Rauva, Ilkka Kouri, Asko Miettinen. Teollisuustalous, Infacs johtamistekniikka, 2009. Hämeen Kirjapaino

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet