Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1002 Diplomityö 30 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaan­nuttaa opiskelija te­kemään itsenäisesti teoreettisia ja käytännöllisiä selvityksiä tieteellisen kirjallisuuden avulla ja esittä­mään tulokset kirjallisessa muodossa. Edelleen ta­voit­teena on syven­tää opiskelijan tietoa DI-työssä käsi­tel­tävästä aiheesta ja luoda pohja jatko-opintojen suorit­ta­miseen. DI-työ sisältää osallistumisen diplomityöseminaariin. Seminaarin tavoitteena on tukea ja antaa valmiuksia diplomityön tekemiseen.

Sisältö

DI-työn tulee osoittaa teki­jänsä ky­kyä aja­tel­la tieteellisesti, tarvittavien tutkimusmenetelmien hal­lin­taa, tutkielman aihepiirin tuntemusta ja kykyä käyttää tieteellistä kieltä. DI-työhön kuuluvassa
diplomityöseminaarissa osallistujat valmistelevat ja esittelevät esityksen diplomityön aiheesta.

Toteutustavat

Ennen diplomityön aloittamista on otettava yhteyttä pääaineen professoriin aiheen, valvojan ja ohjaajan sopimiseksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Seminaari

Tutkielma. Diplomityö tehdään pääaineesta. Diplomityön yhteydessä on tehtävä kypsyysnäyte. Opiskelija, joka on tehnyt kypsyysnäytteen TkK-tutkinnon yhteydessä on vapautettu kypsyyskokeesta. Diplomityön yhteydessä tehdään diplomityön aiheeseen liittyvä lyhyt kirjoituskoe. Kirjoituskoe tarkastetaan sisällöllisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet