Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1004 JOHDATUS MONIKULTTUURISUUTEEN 6 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Marjut Anttonen

Osaamistavoitteet

Kurssin luento-osuuden jälkeen opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan ja teoreettiset näkökulmat. Itsenäisesti tehdyn pienimuotoisen harjoitustyön ja pienryhmätyöskentelyn jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Sisältö

Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin. Itsenäistä työskentelyä varten opiskelija valitsee kurssin alussa annetuista artikkeleista yhden, kirjoittaa sen perusteella pienimuotoisen harjoitustyön ja esittelee sen pienryhmässä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 45 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu ja Harjoitustyö(t)

Kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus ja harjoitustyön hyväksytty suorittaminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 1-5. Harjoitustyön arviointi hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

kl HUOM: ajankohta muutettu 9.9.2013.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.
  2. Kivisto, Peter 2002: Multiculturalism in a Global Society.

TAI

  1. Triandafyllidou, Anna, Modood, Tariq & Nasar Meer (eds.) 2012: European Multiculturalisms. Cultural, Religious and Ethnic Challenges.

 Aineistot harjoitustyötä varten ilmoitetaan luentokurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot