Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1005 SIIRTOLAISUUS 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Jouni Korkiasaari ja Ismo Söderling

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista.

Sisältö

1. Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat,
2. Siirtolaisuus globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä,
3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia,
4. Ulkomaalaisten maahanmuuton ja pakolaisuuden historia Suomessa ja
5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset (Suomessa)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Johdantoluento 4 h, Ismo Söderling
Luentosarja 18 h, Jouni Korkiasaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu

Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus ohjeiden mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentti arvioidaan asteikolla 1-5 ja siihen voi valmentautua ennakkoon annettavilla valmistavilla kysymyksillä.

Suositellut suoritusajankohdat

sl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013, Muuttajat, kappaleet 1-4.
  2. Hoerder, David: Cultures in Contact. World Migrations in the Second Millenium, luvut 1, 17-20.

Luentoja taustoittava kirjallisuus:

Alitolppa-Niitamo, Söderling & Fågel (toim.) 2005: Olemme muuttaneet. Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin. Tästä saatavissa ilmainen nettiversio pdf-tiedostona: http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurinen_tyo/materiaalit/kirjat/

Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002: Rasismi ja syrjintä Suomessa: Maahanmuuttajien kokemuksia.

Liebkind, Mannila, Jasinskaja-Lahti, Jaakola, Kyntäjä & Reuter 2004: Venäläinen, virolainen, suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen.

Martikainen, Tuomas (toim.) 2006, Ylirajainen kulttuuri - Etnisyys Suomessa 2000-luvulla.

Martikainen & Tiilikainen (toim.) 2007: Maahanmuuttajanaiset. Kotoutuminen, perhe ja työ. Tästä saatavissa ilmainen nettiversio pdf-tiedostona: http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/97906/file/Maahanmuuttajanaiset_n.pdf

Luentoaineisto, valmistavat tenttikysymykset ja linkkejä aihepiirin artikkeleihin ja muihin lähdeaineistoihin saatavilla netistä: http://users.utu.fi/joukork

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot