Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1006 KOTOUTTAMINEN JA AMMATILLISET KÄYTÄNNÖT MAAHANMUTTAJATYÖSSÄ 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Merja Anis

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden näkökulmista.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kotouttamispolitiikkaan ja -palveluihin sekä monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittaviin ammatillisiin käytäntöihin. Monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luennot ja ryhmätyöt 12 h sekä kirjallisuus. Opintojaksolla voidaan käyttää vierailevia luennoitsijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu

Kirjallinen tentti. Kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa luennot ja kirjallisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Suositellut suoritusajankohdat

kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kaksi teosta seuraavista:

  1. Huttunen, Laura 2002: Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämänkerroissa
  2. Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.
  3. Martikainen, Tuomas & Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat, kappaleet 5-12.
  4. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.) 2005: Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot