Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1008 MONIKULTTUURISUUS, RASISMI JA SUKUPUOLI 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Suvi Keskinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analysoimaan etnisyyden ja rodullistavien käytäntöjen sekä nationalismin ja rasismin merkitystä monikulttuurisissa yhteiskunnissa ja globalisoituvassa maailmassa. Tavoitteena on myös ymmärtää, miten sukupuoleen liittyvät jaottelut yhdistyvät käsityksiin etnisyydestä ja rodusta sekä mitä seurauksia tällä on yhteiskunnallisille prosesseille.

Sisältö

Kurssin sisällöt käsittelevät monikulttuurista nuorisoa, politiikkaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa, pohjoismaista näkökulmaa kolonialismin historiaan, sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia debatteja sekä turvapaikkapolitiikkaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella luento- ja työryhmätyöskentelyyn (14 h), lukemalla oheiskirjallisuutta, tekemällä luennoilla annettuja tehtäviä sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja.

Luentokurssin voi korvata kirjallisuuskuulustelulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

sl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssin, siihen liittyvän kirjallisuuden ja tehtävät voi korvata tenttimällä seuraavat teokset sähköisen tenttipalvelun kautta;

 1. Keskinen, Tuori, Irni & Mulinari 2009: Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region.
 2. Puuronen 2011: Rasistinen Suomi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot