Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0035 K.3. SOSIOLOGIAN ERITYISALAT 1, KIRJAT 1-3 6 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Jukka Vuorinen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys siitä, miten sosiologia tarkastelee jotakin erityistä yhteiskunnan osaa tai ongelmaa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu perusteellisemmin johonkin sosiologian erityisalaan, sen tutkimusongelmiin, peruskäsitteisiin ja tutkimustuloksiin - oman valintansa mukaan. Opiskelija voi korvata tentittäviä kirjoja vapaasti luennoilla tai esseesuorituksilla siten, että osasuorituksista koostuu yhteensä 6 opintopistettä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Kertauskuulustelu
tai
Essee

Kirjatentissä tentitään 1-3 kirjaa sen mukaan, miten paljon muita suorituksia (luentokursseja) kohtaan K.3. sisällytetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjatentti yhtenä pakettina tiedekunnan tenttipäivänä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat valitaan alla olevasta listasta, ja kunkin kirjan suorittaminen tuo kaksi opintopistettä ellei toisin ilmoiteta. Koko kohdan voi suorittaa kolmen kirjan tentillä. Kirjat valitaan samalta erityisalalta. Tentittävät kirjat suoritetaan yhdellä tenttikerralla.

Sosiaalinen kontrolli:

Kivivuori: Rikollisuuden syyt.
Mäkinen & Pessi (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään.
Foucault: Tarkkailla ja rangaista.

Työelämä:

Sennett: Uuden kapitalismin kulttuuri.
Julkunen: Uuden työn paradoksit.
Järvensivu: Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa?

Sukupuoli ja seksuaalisuus:

Ojanen, Mulari & Aaltonen (toim.): Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen.
Saresma, Rossi & Juvonen
: Käsikirja sukupuoleen.
Jokinen
: Aikuisten arki.
Kinnunen & Puuronen
: Seksuaalinen ruumis.

Nuoruus, kasvatus ja koulutus:

Puuronen: Nuorisotutkimus.
Aittola: Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä.
Antikainen, Rinne & Koski: Kasvatussosiologia.
Paju: Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana.

Politiikka ja kollektiivinen toiminta:

Anttila, Kauranen, Löytty, Pollari, Rantanen & Ruuska: Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa.
Pakkasvirta & Saukkonen
(toim.): Nationalismit.
Kettunen
: Globalisaatio ja kansallinen me.
Ylä-Anttila
: Politiikan paluu.

Kaupunki ja asuminen:

Bengtsson: Varför så olika? Nordisk bostadspolitik i jämförande historiskt ljus (vastaa kahta kirjaa).
Juntto
(toim.): Asumisen unelmat ja arki.
Mäenpää
: Narkissos kaupungissa.

Monikulttuurisuus ja rasismi:

Rastas, Huttunen & Löytty (toim.): Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä suomalaista monikulttuurisuutta?
Wrede & Nordberg
(toim.): Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus.
Martikainen & Haikkola
(toim.): Maahanmuutto ja sukupolvet.
Keskinen, Vuori & Hirsiaho
(toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa.

Lisätietoja

Ilmoittauduttaessa kahden kirjan (SOSI0034) tai yhden kirjan (SOSI0031) tenttiin on tentti-ilmoittautumisessa ilmoitettava, mitä muita suorituksia kohtaan K.3 sisällytetään.

Opintojaksossa on useita kuulustelijoita riippuen siitä, minkä erityisalan kirjallisuutta tentitään. Tenttien vastaanottajat ovat seuraavat:
Sosiaalinen kontrolli: Sanni Jalonen
Työelämä: Hanna Kettunen
Sukupuoli ja seksuaalisuus: Hanna Kettunen
Nuoruus, kasvatus ja koulutus: Johanna Nurmi
Politiikka ja kollektiivinen toiminta: tammikuusta huhtikuun loppuun Satu Husso, toukokuusta elokuun loppuun Suvi Salmenniemi
Kaupunki ja asuminen: Aleksi Karhula
Monikulttuurisuus ja rasismi: Suvi Keskinen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot