Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0224 TSS18 TIETEELLISEN ARTIKKELIN KIRJOITTAMINEN 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tieteellisen artikkelin.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi tieteellisen artikkelin kirjoittamisen prosessi vaihe vaiheelta. Kurssi on tarkoitettu pro gradu -työnsä artikkelimuodossa tekeville perustutkinto-opiskelijoille sekä kaikille jatko-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Tapaamiskertojen välissä opiskelijat työstävät aktiivisesti käsikirjoituksiaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijalta vahvaa sitoutumista. Kurssille otetaan enintään viisi opiskelijaa. Valinta tehdään kurssin vastuuhenkilölle toimitettavien artikkelisuunnitelmien perusteella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari

Seminaari ja kirjalliset työt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot