Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0001 TSY JOHDATUS TALOUSSOSIOLOGIAAN, LUENNOT JA KIRJALLISUUS 3 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu taloudellista toimintaa ohjaaviin ja kehystäviin tekijöihin sosiologisesta näkökulmasta. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä erilaisten yhteiskunnallisten rakenteiden ja taloudellisten toimijoiden välisiä suhteita sekä tunnistaa ajassa tapahtuvien sosiaalisten, kulttuuristen sekä teknisten muutosten vaikutuksia taloudelliseen toimintaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan taloussosiologian ominaispiirteisiin sekä tarkastellaan oppiaineen suhdetta muihin sosiaali- ja kauppatieteisiin. Tarkastelun kohteena ovat ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt kansallisesta ja globaalista näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen kuulustelu muodostuu sekä luennoilla että kirjallisuudessa käsitellyistä aiheista. Kurssiarvosanan saamiseksi on kuulustelussa läpäistävä erikseen sekä luentoja että kirjallisuutta koskevat osiot.
Kurssin tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hass, Jeff (2007): Economic sociology. An introduction. London, Routledge. Sivut 1-61 ja 119-152.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot