Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0109 TS8 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy taloussosiologian nykysuuntauksiin ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taloussosiologisen teorian ja tutkimuksen keskeisen annin erityisesti yhteiskuntatieteille ja kauppa-/taloustieteille.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan sekä kotimaiseen että ulkomaiseen kirjallisuuteen seuraavilta taloussosiologian erityisaloilta: kulutus, yhteiskuntaluokat ja eriarvoisuus, verkostot ja uusi taloussosiologia, media ja teknologia sekä sukupuoli ja talous. Opintojakson voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Toteutustavat

1. Lukupiiri, 12 t (2 vt). Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
2. Kotitentti. Kotitentti on mahdollista suorittaa myös syyslukukauden aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen
tai
Kirjallinen tentti

1. Lukupiiri: Lukupiirissä luetaan ja keskustellaan yhteensä 10 artikkelista. Vaadittaviin opintosuorituksiin kuuluvat kirjalliset työt, suullisesti esitettävät alustukset lukupiirissä käsiteltävistä artikkeleista sekä aktiivinen osallistuminen lukupiirin istuntoihin ja siellä käytävään keskusteluun. Mahdolliset poissaolot on korvattava kirjallisilla töillä. Arvosanan määräytyminen: kirjalliset työt (50 %), suullinen esitelmä(t) (20 %) ja aktiivisuus tunnilla (30 %).
2. Kotitentti: Lukupaketin laajuus 14 artikkelia. Tarkemmat ohjeet kurssin Moodle-sivuilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin vastuuhenkilön ilmoittama lukemisto, joka on saatavilla kurssin Moodle-sivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot