Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1007 MONIKULTTUURISUUDEN FILOSOFIA 3 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Juha Räikkä

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät normatiiviset kysymykset ja monikulttuurisen yhteiskunnan arvoperustan.

Sisältö

- Kollektiiviset oikeudet ja vähemmistöryhmien jäsenten erityisoikeudet moraalifilosofian näkökulmasta
- Alkuperäiskansojen oikeuksien filosofinen perusta
- Monikulttuurisuusajattelun suhde suvaitsevaisuuteen ja liberalismiin
- Monikulttuurisuus ja naisten asema, ei-liberaalit vähemmistöt, vähemmistöt vähemmistöjen sisällä
- Kansalaisuus hyödykkeenä, kansalaisoikeudet ja ryhmäjäsenyys, pakolaiset, siirtolaiset ja siirtotyöntekijät
- Etniset, uskonnolliset ja kielelliset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt ja alakulttuurit oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa
- Monikulttuurisuusajattelun filosofisen perustan historia ja kehitys

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Kertauskuulustelu
tai
Yleinen kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

sl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista:

 1. Kymlicka 2001: Politics in the Vernacular.
 2. Barry 2002: Culture and Equality.
 3. Kymlicka (ed.) 1995: The Rights of Minority Cultures.
 4. Shapiro & Kymlicka (eds.) 1997: Ethnicity and Group Rights.
 5. Kymlicka 1996: Multicultural Citizenship.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot