Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1011 RASISMIN HISTORIA 3–5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Aleksi Huhta ja Minna Seikkula

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota välineitä tarkastella kriittisesti "rodun" ja rasismin historioita. Opiskelija oppii hahmottamaan rasismin ja rodullistamisen ilmiön laajuutta moniulotteisesti sekä tunnistamaan rasismin ja rodullistamisen historioiden ilmentymiä nykyajassa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään "rodun" ja rasismin historiaa sekä kansainvälisiä keskusteluja että suomalaista yhteiskuntaa tarkastellen. Aihetta lähestytään muun muassa seuraavien teemojen kautta: rotuajattelu ja rasismi; "rodun" koloniaaliset yhteydet; "rotu" ja kansallisuusaate; kulttuurirasismi; valkoisuus sekä rasismi tieteessä.

Toteutustavat

Kurssi toteutetaan verkkokurssina.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen verkko-opetukseen
tai
Osallistuminen verkko-opetukseen ja Muu

Kurssi suoritetaan perehtymällä kurssilukemistoihin ja muuhun oheismateriaaliin sekä osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluihin. Viiden opintopisteen suoritukseen vaaditaan lisäksi pieni lopputehtävä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan syyslukukauden aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot