Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0299 Monikulttuurisuuden juuret 3 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Auvo Kostiainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään nykyisin hyvin ajankohtaisen ja kiistanalaisen monikulttuurisuuden muutosta ja sisältöä eri aikoina, eri ympäristöissä ja historiallisissa tilanteissa. Pääpaino on käsitteiden selventämisessä sekä teoreettisesti että konkreettisten esimerkkien kautta.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yhteisöjen moninaisuuteen yhdistyvien historiallisten käsitteiden kuten etnisyys, vähemmistöt, siirtolaisuus ja transnationaalisuus, sisältöjä ja yhteyttä monikulttuurisuuteen. Käsitteiden historiallista käyttöä valaistaan esimerkkitapausten kautta: Kanadan virallisen monikulttuurisuuspolitiikan synty; Yhdysvaltain melting pot-ajatus; Hollannin pilarisaatio; ”alkuperäinen eurooppalainen monikulttuurisuus”; milloin Suomesta tuli monikulttuurinen?

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Essee

Luentokuulustelua varten luetaan myös kolme tieteellistä artikkelia, jotka ilmoitetaan kurssilla.

Jos opiskelija haluaa laatia lisäsuorituksena esseen, asiasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteelliset artikkelit ilmoitetaan kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.