Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALT1149 Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op
Vastuutaho
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Mikael Mattlin

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan monikulttuurisuuden poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opintojakson avulla opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden asettamia haasteita poliittisille järjestelmille, sekä ymmärtämään erityisesti turvallisuuteen ja globaaliin hallintaan liittyviä kysymyksiä, joita monikulttuurisuuteen saattaa liittyä.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan monikulttuurisuuden politiikkaan Euroopassa. Erityisongelmina käsitellään vähemmistöoikeuksien toteutumista, sekä kansallismielisen populistisen äärioikeiston syntyä ja vaikutusta globalisaatioprosesseihin läntisissä demokratioissa.

Toteutustavat

Kirjatentti valtio-opin yleisenä tenttipäivänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Yleinen kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Berezin, M. 2009. Illiberal Politics in Neoliberal Times: Culture, Security and Populism in the New Europe
Balibar, E. 2003. We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
MDP in Asian Studies
Asian Studies