Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI9033 S29. Sosiolingvistisen kirja-arvostelun laatiminen, V 1–3 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäisesti laatimaan julkaistavan kirja-arvostelun paitsi Sosiolingvistiikan aihepiiristä soveltamalla opittua myös muilta kielitieteen osa-alueilta.

Sisältö

Kurssilla laaditaan kirja-arvostelu, joka julkaistaan aikakauslehdessä Sociolinguistic Studies. Opiskelija valitsee joko omaa väitöskirjatutkimustaan tukevan teoksen tai ottaa vastaan tietyn teoksen kurssin ohjaajalta. Kurssilla perehdytään kirja-arvostelun laatimisen periaatteisiin ja tarkastellaan muotoseikkoja nimenomaan ko. lehden style sheetin valossa. Opiskelijat laativat verrattain itsenäisesti kirja-arvostelun, jonka myös muut opiskelijat lukevat ja kommentoivat ennenkuin se ohjaajan kanssa muokataan lopulliseen asuunsa. Kurssilla perehdytään aikakaus¬sarjoissa yleistyviin ja tämänkin lehden käyttämään elektroniseen alustaan, jolle valmis teksti on ladattava.
Espanjan opiskelijat kirjoittavat espanjaksi, muut englanniksi. Ranskaksi kirjoitettaessa kieliasun tarkastuksesta on syytä neuvotella erikseen.
Olisi suotavaa, että oma tutkimusaihe jollain tapaa liittyisi johonkin Sosiolingvistiikan osa-alueeseen, mutta kiinnostus ja valmius laatia arvostelu riittävät.

Toteutustavat

Kontakti-opetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

englanniksi:
Muu
espanjaksi:
Muu
ranskaksi:
Muu

Julkaisukelpoinen kirja-arvostelu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi on avoin myös kaikkien kieliaineiden jatko-opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen