Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKLT0005 Vuorovaikutuksen tutkimuksen uudet suuntaukset 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson, Marja-Liisa Helasvuo, Camilla Wide
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Aineopinnot / Syventävät opinnot.

Osaamistavoitteet

Tutustua vuorovaikutuksen tutkimuksen uusimpaan tutkimukseen lukemalla tieteellisiä artikkeleja ja keskustelemalla niistä.

Sisältö

Kurssilla luetaan 6 tieteellistä artikkelia, joista keskustellaan lukupiirissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri

Kurssilla luetaan yksi artikkeli kullekin istuntokerralle. Kurssin päätteeksi kirjoitetaan oppimispäiväkirja

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy
6. vuoden syksy

Syventävät opinnot tai jatko-opinnot.

Lisätietoja

Kurssille voivat osallistua kaikkien kieliaineiden syventävien opintojen ja jatko-opintojen opiskelijat. Kurssi hyväksytään osaksi syventäviä opintoja englannin, espanjan, italian ja saksan molemmilla linjoilla, samoin ranskan kielen linjalla, pohjoismaisissa kielissä, suomen kielessä ja venäjän kielessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen