Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1028 S8.1 Ranskankielinen yhteiskunta-, talous ja kulttuurielämä III, V 2–6 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot pitää olla suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kyetä analysoimaan kriittisesti ranskalaisen yhteiskunnan ilmiöitä.

Sisältö

Kurssi perustuu temaattiselle työskentelylle. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia aiheita, joita syvennetään viimeaikaisen ranskalaisen humanistisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen tuloksilla. Kurssilla esitellään erilaisia tieteellisiä lähteitä (kollokvioiden yhteenvetoja, erikoisalojen aikakausjulkaisuja, esitelmiä ja Internetin aikakausjulkaisuja). Jokaisella tunnilla esitetään oma teemansa, josta keskustellaan ja johon opiskelija valmistautuu etukäteen. Opiskelija laatii temaattisen portfolion, jonka tulee perustua lähteiden käytölle ja jossa lähdetään liikkeelle rajatusta problematiikasta.

Toteutustavat

luento-/harjoituskurssi 2 op, 4h/vko

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen