Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0623 S8.2 Ranskalainen elokuva, V 3 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Fanny Kerignard
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositus: perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ranskalaisen elokuvataiteen historian ja kehityksen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ranskalaisen elokuvan eri suuntauksiin ja elokuvien analysointiin. Elokuvataidetta käsitellään sekä teorian että käytännön esimerkkien kautta. Kurssi perustuu temaattiselle työskentelylle. Opiskelija laatii temaattisen portfolion, jonka tulee perustua lähteiden käytölle ja jossa lähdetään liikkeelle rajatusta problematiikasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi 3h/vko

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Portfolio
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Portfolio

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan tunneilla ja Moodlessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen