Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0015 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi I, V 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma ja Fanny Kerignard
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on parantanut ranskan kielen kirjallista ja suullista ilmaisuaan. Kurssia suositellaan etenkin niille opiskelijoille, jotka haluavat lisäharjoitusta mm. kieliopin, ääntämisen ja käännösharjoitusten kursseilla havaittuihin ongelmakohtiin.

Sisältö

Harjoituksia tai harjoitustehtäviä niistä ranskan kielen seikoista, jotka opiskelija kokee itselleen ongelmallisiksi (tekstinymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, kirjallinen ja suullinen tuottaminen, keskustelu). Opetusta on 2h/vko.

Toteutustavat

Harjoitukset ja kotitehtävät

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssille voivat osallistua kaikki ranskan aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijat. Ohjaajina toimivat ranskalaiset FLE-harjoittelijat sekä vastuuopettajat. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen. Kurssi sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen