Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0016 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi II, V 2 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Ana-Maria Cozma ja Fanny Kerignard
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on täydentänyt ranskan kielen kirjallista ja suullista ilmaisuaan. Kurssia suositellaan etenkin niille opiskelijoille, jotka haluavat lisäharjoituksia mm. kieliopin, ääntämisen ja käännösharjoitusten kursseilla havaittuihin ongelmakohtiin. Opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa ranskan kielitaitoaan (tekstinymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, kirjallinen ja suullinen tuottaminen, keskustelu).

Sisältö

Harjoituksia tai harjoitustehtäviä niistä ranskan kielen seikoista, jotka opiskelija kokee itselleen ongelmallisiksi. Opetusta on 2h/vko.

Toteutustavat

Harjoitukset ja kotitehtävät

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssille voivat osallistua kaikki ranskan perus- ja aineopintojen ja syventävien opintojen opiskelijat. Ohjaajina toimivat ranskalaiset FLE-harjoittelijat sekä vastuuopettajat. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen. Kurssi sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen