Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VAO3a Antiikin peruskurssi 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija jäsentää antiikin Kreikan ja/tai Rooman historian peruskronologian sekä ymmärtää ajan historian ja kulttuurin ilmiöiden syitä ja seurauksia.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan antiikin historiaan, yhteiskuntaan, instituutioihin ja kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot tai kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Antiikin peruskurssi -kohtaan sopivia kursseja järjestetään kreikkalaisen ja latinalaisen filologian toimesta lukuvuosittain: Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op (LATI0980, P3.4) järjestetään joka lukuvuosi, kursseja esim. antiikin kirjallisuudesta, uskonnosta ja historiasta vaihtelevasti. Myös vuosittain järjestettävä Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op (LATI0831, P2) voidaan käyttää tähän kohtaan. Kohdan voi suorittaa myös kirjatenttinä, esimerkiksi P. Castrén, Uusi antiikin historia (kokonaan) 5 op (LATI0977, P3.1) TAI (mikäli em. kirja on suoritettu kreikkalaisen tai latinalaisen filologian perusopintoihin) M. Crawford (toim.), Sources for Ancient History 3 op (KLAR1011) ja L. Keppie, Understanding Roman Inscriptions 2 op (KLAR1011). Opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa 5 op:n suorittamisesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.