Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VAO3b Esihistorian peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Janne Harjula (Arkeologia)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu arkeologian perusteisiin kansainvälisesti ja kansallisesti sekä oman oppiaineen tutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan arkeologian historiasta, teoriasta ja metodeista sekä niiden soveltamisesta konkreettiseen aineistoon. Luento täydentää perusoppikirjaa suomalaisin painotuksin ja esimerkein sekä esittelee kotimaista arkeologista toimintaympäristöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

SL 1-2

Lisätietoja

Kohtaan sopivia kursseja järjestetään arkeologian oppiaineen toimesta lukuvuosittain, esimerkiksi: Johdatus arkeologiaan (ARKE1080, P1).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.